>
Vad kan behandlas?

VAD KAN BEHANDLAS?

De flesta besvär kan behandlas. Homeopati kan hjälpa vid både akuta och kroniska besvär. Många söker en homeopat först när inga andra metoder har hjälpt.

Erfarenheter visar dock, att ju tidigare i förloppet man börjar behandla, desto snabbare sker läkningsprocessen.


Eftersom homeopatin stärker kroppens egen självläkningsförmåga dvs ökar individens möjlighet att motstå sjukdomar, leder det på sikt till en högre hälsonivå.


Enligt svensk lag (Patientsäkerhetslagen Kap 5 §1) får vi inte behandla barn under åtta år, gravida kvinnor, cancer, diabetes, epilepsi och smittsamma sjukdomar som t ex könssjukdomar.

Sverige är det enda land i Europa som har begränsningar för behandling av barn och gravida med alternativmedicinska metoder. I många andra länder föredrar man att börja en behandling med just homeopatiska läkemedel för att de är så skonsamma.


Naturlig hjälp mot akne
naturlig hjälp mot rädslor, depression, ångest