>
Kort historik & Grundläggande principer

VAD ÄR HOMEOPATI?

KORT HISTORIK

Klassisk homeopati är en väl beprövad medicinsk behandlingsmetod som utvecklades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann i slutet av 1700-talet. Ordet kommer ifrån grekiskans "homoios" som betyder liknande och "páthos" som betyder lidande eller sjukdom.

Han skrev en bok som heter "Organon" som har lagt den teoretiska grunden till den klassiska homeopatin.

De två första paragraferna i denna bok lyder:

§1. Homeopatens högsta och enda kallelse är att göra sjuka människor friska.

§2. Botandets högsta ideal är hälsans hastiga, milda och varaktiga återställande eller att avlägsna och förinta sjukdomen i hela dess omfång på snabbaste, tillförlitligaste och oskadligaste sätt.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

  • Det finns inga sjukdomar - bara sjuka människor.
  • Ett lämpligt läkemedel måste passa helhetsbilden hos individen, på alla tre plan, fysiskt, mentalt  och känslomässigt.
  • Minsta möjliga dos ska användas.
  • Under läkningsprocessen försvinner symptomen:

1. i omvänd ordning till hur de uppkommit.

2. inifrån och ut.

3. uppifrån och ner.

  • Likhetsprincipen ”Similia similibus curentur”, vilket betyder ”liknande botar liknande”.

Ett enkelt exempel på denna princip är vanlig gul lök. När vi skalar och skär en lök börjar ögonen svida och näsan att droppa. Öppnar vi fönstret och får in frisk luft lindras besvären. Inom homeopatin används gul lök i homeopatisk form (Allium cepa) vid en symtombild som uppvisar just dessa besvär, exempelvis vid förkylning eller allergi.

Ett annat exempel är kaffe, som hos många framkallar hjärtklappning och sömnlöshet. Inom homeopatin använder man sig bland annat av kaffe i mikroskopiskt små mängder (Coffea) för att bota just sömnbesvär

Homeopatiskt läkemedel
Similia similibus curentur