>
Hur går en behandling till?

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?

NYBESÖK

Det första besöket tar ca 1.5 - 2 timmar.

Jag går då grundligt igenom din hälsa och du får berätta om fysiska, känslomässiga och mentala symtom som du har.

Jag behöver veta när de aktuella besvären uppstod, hur de yttrar sig och vad som lindrar eller förvärrar dem. Vidare behöver jag också bland annat veta om matlust, sömn, tidigare sjukdomar, medicinering samt karakteristiska personliga egenskaper.

Därefter förskriver jag ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade informationen.


Eftersom det inte finns ett specifikt homeopatiskt läkemedel för ett specifikt symtom behöver jag hitta just det läkemedel som matchar din helhetsbild. Att hitta just detta individuella medel är tidskrävande, då en omfattande analys behövs, vilket också kräver ett nära samarbete mellan homeopaten och patienten. Ju öppnar dialog, desto bättre resultat.


Pris 1 400 kr


UPPFÖLJNING

Ett återbesök bokas vanligen efter 5-6 veckor och tar ca 30-60 minuter. Då går jag igenom de reaktioner som patienten upplevt under perioden som gått. Homeopaten kontrollerar också att reaktionerna följer reglerna för en korrekt läkningsprocess. Under denna process kan symptomen vandra mellan de fysiska, emotionella och mentala nivåerna. Ofta dyker tidigare symptom upp, men i en lindrigare form, för att sedan försvinna för gott.


Pris 900 kr


RECEPTFÖRNYELSE/RÅDGIVNING.

En kortare uppföljning på max 30 min. För dig som har haft bra effekt på senaste behandlingen, men symtom börjar återkomma och inga nya symtom har tillkommit. Jag ställer kontrollfrågor för att avgöra vad nästa steg är, upprepa samma dos, höja potensen eller avvakta. Går bra att ta via telefon.


Pris: 500 kr


Mottagningen flyttar den 15 maj 2024 och finns därefter på Navestadsgatan 39 som ligger i Navestadsindustriområde, invid E22. Det finns gratis parkering precis utanför och om du åker kommunalt tar du 2:ans spårvagn till ändhållplatsen och går sista biten.


För personer som har långt till Norrköping erbjuder jag även online konsultationer och då väljer du den tjänsten på boka direkt så skickar jag ut en länk innan mötet börjar. Om du har önskemål gällande vilken tjänst som du vill använda så kan du notera det i meddelandefältet i bokningen.

Jag erbjuder även konsultation på engelska.
Boka din tid smidigast via:
Avbokning som sker inom 12 timmar debiteras fullt

Boka tid

Se en kort film gällande homeopati och akutbehandling

av Homeopatiakuten i Stockholm där jag regelbundet arbetar.

210615SULU-13
Cecilia_Strid_Pettersson_webb011
210615SULU-1
210615SULU-28