>
Hur går en behandling till?

Tel: 0705-73 14 00 (telefontid torsdagar kl 8.30-9.30)  cecilia@homeopatica.se  Bredgatan 2, 602 21 Norrköping

Besöksadress: Vårt Alternativ, ingång via Spången mellan Sandgatan och Strömsparken

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?

NYBESÖK

Det första besöket tar ca 1.5 - 2 timmar.

Jag går då grundligt igenom din hälsa och du får berätta om fysiska, känslomässiga och mentala symtom som du har.

Jag behöver veta när de aktuella besvären uppstod, hur de yttrar sig och vad som lindrar eller förvärrar dem. Vidare behöver jag också bland annat veta om matlust, sömn, tidigare sjukdomar, medicinering samt karakteristiska personliga egenskaper.

Därefter förskriver jag ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade informationen.


Eftersom det inte finns ett specifikt homeopatiskt läkemedel för ett specifikt symtom behöver jag hitta just det läkemedel som matchar din helhetsbild. Att hitta just detta individuella medel är tidskrävande, då en omfattande analys behövs, vilket också kräver ett nära samarbete mellan homeopaten och patienten. Ju öppnar dialog, desto bättre resultat.


Pris 1 100 kr


UPPFÖLJNING

Ett återbesök bokas vanligen efter 5-6 veckor och tar ca 30-60 minuter. Då går jag igenom de reaktioner som patienten upplevt under perioden som gått. Homeopaten kontrollerar också att reaktionerna följer reglerna för en korrekt läkningsprocess. Under denna process kan symptomen vandra mellan de fysiska, emotionella och mentala nivåerna. Ofta dyker tidigare symptom upp, men i en lindrigare form, för att sedan försvinna för gott.


Pris 700 kr


RECEPTFÖRNYELSE/RÅDGIVNING.

En kortare uppföljning på max 30 min. För dig som har haft bra effekt på senaste behandlingen, men symtom börjar återkomma och inga nya symtom har tillkommit. Jag ställer kontrollfrågor för att avgöra vad nästa steg är, upprepa samma dos, höja potensen eller avvakta. Går bra att ta via telefon.


Pris: 375 kr


För personer som har långt till Norrköping erbjuder jag även konsultationer via Skype.

Jag erbjuder även konsultation på engelska.
Boka din tid smidigast via:
Avbokning som sker inom 12 timmar debiteras fullt

Se en kort film gällande homeopati och akutbehandling

av Homeopatiakuten i Stockholm där jag regelbundet arbetar.

 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved