>
Placeboeffekt?

VAD ÄR HOMEOPATI?

PLACEBOEFFEKT

Definition av placeboeffekt enligt NE: placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös. Placeboeffekten, som ofta består av lindrade symtom vid sjukdom eller skada, kan främst tillskrivas positiva förväntanseffekter, dvs. att den behandlade har tilltro till att behandlingen


Placebo effekten finns alltid, mer eller mindre i all behandling, men då man ser bestående effekter på långvariga, kroniska åkommor, då är det inte bara en placebo effekt som åstadkommit detta.


Bland det mest tacksamma för en homeopat, är att arbeta med yngre barn, där man snabbt kan se positiva resultat. Yngre barn har oftast inte hunnit bli lika påverkade av medicineringar. Sverige är det enda landet i Europa som inte tillåter att barn under åtta år behandlas.

Även djur behandlas framgångsrikt homeopatiskt. Det är svårt att tro att en häst, hund eller ko uppvisar en placeboeffekt.

Varken små barn eller djur har någon tilltro till den behandling de får och trots det fungerar den homeopatiska behandlingen.


Under en homeopatisk läkningsprocess:

ser vi ofta en så kallad förstförsämring som innebär att det aktuella symtomet blir värre initialt för att sedan klinga av och läka ut. Den processen ser man inte vid placeboeffekt.

försvinner symptomen i omvänd ordning mot vad de uppkommit dvs nyare symtom försvinner först och äldre symtom kan komma tillbaka för att senare försvinna. Vid placeboeffekt är det enbart det aktuella symtomet som försvinner, inga tidigare påverkas.