>
Vad är homeopati?

VAD ÄR HOMEOPATI?


"Människan består inte bara av celler och organ, hon har även känslor och tankar.

Såväl sjukdom som hälsa måste ses i perspektivet att människan är en helhet, kropp och själ.

En medicinsk behandlingsmetod som syftar till att bota, att göra människan frisk, måste verka på alla plan."

Professor George Vithoulkas