>
Hur går en behandling till?

Tel: 0705-73 14 00 (telefontid torsdagar kl 8.30-9.30) cecilia@homeopatica.se Bredgatan 2, 602 21 Norrköping

Besöksadress: Vårt Alternativ, ingång via Spången mellan Sandgatan och Strömsparken

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?

NYBESÖK

Det första besöket tar ca 1.5 - 2 timmar.

Jag går då grundligt igenom din hälsa och du får berätta om fysiska, känslomässiga och mentala symtom som du har.

Jag behöver veta när de aktuella besvären uppstod, hur de yttrar sig och vad som lindrar eller förvärrar dem. Vidare behöver jag också bland annat veta om matlust, sömn, tidigare sjukdomar, medicinering samt karakteristiska personliga egenskaper.

Därefter förskriver jag ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade informationen.

 

Eftersom det inte finns ett specifikt homeopatiskt läkemedel för ett specifikt symtom behöver jag hitta just det läkemedel som matchar din helhetsbild. Att hitta just detta individuella medel är tidskrävande, då en omfattande analys behövs, vilket också kräver ett nära samarbete mellan homeopaten och patienten. Ju öppnar dialog, desto bättre resultat.

 

Pris 1050 kr

 

UPPFÖLJNING

Ett återbesök bokas vanligen efter 5-6 veckor och tar ca 30-60 minuter. Då går jag igenom de reaktioner som patienten upplevt under perioden som gått. Homeopaten kontrollerar också att reaktionerna följer reglerna för en korrekt läkningsprocess. Under denna process kan symptomen vandra mellan de fysiska, emotionella och mentala nivåerna. Ofta dyker tidigare symptom upp, men i en lindrigare form, för att sedan försvinna för gott.

 

 

Pris 650 kr

 

AKUTBEHANDLING

Klassisk homeopati är ett mycket bra alternativ vid akuta sjukdomar och ger ofta en snabb lindring då det rör sig om besvär som nyligen uppkommit. Öroninflammationer, urinvägsinfektioner, bihåleinflammationer, halsfluss, influensa och körtelfeber är alla tillstånd som lämpar sig för homeopatisk behandling. 30-60 minuter.

 

Pris 400 kr (redan befintliga patienter)

 

Om du inte möjlighet att komma till min praktik, erbjuder jag även konsultationer via Skype.

 

Boka din tid smidigast via:

 

 

 

Avbokning som sker inom 24 timmar debiteras fullt

Se en kort film gällande homeopati och akutbehandling

av Homeopatiakuten i Stockholm där jag regelbundet arbetar.

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved